SC7 Personnel List

 • Xingjiang Zhou       Professor


 • Other Professors
 • Guodong Liu     Professor   gdliu_ARPES@aphy.iphy.ac.cn
 • Lin Zhao      Associate Professor  lzhao@iphy.ac.cn
 • Qingyan Wang    Associate Professor  qingyanwang@iphy.ac.cn
 • Yuan Huang      Associate Professor   yhuang01@iphy.ac.cn


 • Faculties
 • Jun Zhang       Engineer   zhangjun@iphy.ac.cn


 • Former Members
 • Xiaoli Dong       Professor
 • Shaolong He       Associate Professor
 • Li Yu       Associate Professor
 • Students

 • Wenjuan Zhao      

 • Yu Xu      

 • Qiang Gao      
 • Cong Li      

 • Yongqing Cai      
 • Hongtao Rong      

 • Chunyao Song      
 • Hongtao Yan      
 • Dingsong Wu      

 • Junjie Jia      
 • Hailan Luo      
 • Xiangyu Luo      

 • Hao Chen      
 • Xinxuan Guo      
 • Chaohui Yin      

 • Taimin Miao      
 • Xiaolin Ren      
 • Jiangang Yang      
 • Graduate
 • Jianqiao Meng

 • Lin Zhao
 • Haiyun Liu
 • Wentao Zhang

 • Xiaowen Jia

 • Daixiang Mou
 • Shanyu Liu

 • Junfeng He
 • Chaoyu Chen
 • Yingying Peng

 • Zhuojin Xie      
 • Yan Liu      
 • Xu Liu      
 • Ya Feng      
 • Hemian Yi      

 • Aiji Liang      
 • Defa Liu      
 • Yuxiao Zhang      

 • Bing Shen      
 • Chenlu Wang      
 • Yan Zhang      

 • Cheng Hu      
 • Xuan Sun      
 • Yong Hu      
 • Shoupeng Lv      

 • Jianwei Huang      
 • Ying Ding      
 • Jing Liu      
 • Ping Ai