SC7 Personnel List

 • Xingjiang Zhou       Professor
  XJZhou@aphy.iphy.ac.cn


 • Other Professors
 • Guodong Liu     Professor
  gdliu_ARPES@aphy.iphy.ac.cn
 • Zhihai Zhu      Professor
  zzh@iphy.ac.cn
 • Lin Zhao      Associate Professor
  lzhao@iphy.ac.cn
 • Qingyan Wang    Associate Professor
  qingyanwang@iphy.ac.cn
 • Yuan Huang      Associate Professor
  yhuang01@iphy.ac.cn
 • Former Members
 • Xiaoli Dong       Professor
 • Shaolong He       Associate Professor
 • Li Yu       Associate Professor
 • Jun Zhang       Engineer
 • Students

 • Wenjuan Zhao      2012

 • Yu Xu      2013

 • Qiang Gao      2014
 • Cong Li       2014

 • Yongqing Cai       2015
 • Hongtao Rong       2015

 • Chunyao Song       2016
 • Hongtao Yan       2016
 • Dingsong Wu       2016

 • Junjie Jia       2017
 • Hailan Luo       2017
 • Xiangyu Luo       2017

 • Hao Chen       2018
 • Chaohui Yin       2018

 • Taimin Miao       2019
 • Xiaolin Ren       2019
 • Jiangang Yang       2019
 • Graduate
 • Jianqiao Meng     2009

 • Lin Zhao     2010
 • Haiyun Liu     2010
 • Wentao Zhang     2010

 • Xiaowen Jia     2011

 • Daixiang Mou      2012
 • Shanyu Liu     2012

 • Junfeng He     2013
 • Chaoyu Chen     2013
 • Yingying Peng     2013

 • Zhuojin Xie       2014
 • Yan Liu      2014
 • Xu Liu       2014
 • Ya Feng       2014
 • Hemian Yi      2014

 • Aiji Liang      2015
 • Defa Liu      2015
 • Yuxiao Zhang      2015

 • Bing Shen       2016
 • Chenlu Wang      2016
 • Yan Zhang      2016

 • Cheng Hu      2017
 • Xuan Sun      2017
 • Yong Hu       2017
 • Shoupeng Lv       2017

 • Jianwei Huang      2018
 • Ying Ding       2018

 • Jing Liu      2019
 • Ping Ai      2019