SC7 Personnel List

 • Xingjiang Zhou       Professor


 • Other Professors
 • Guodong Liu       Professor
 • Xiaoli Dong       Professor
 • Shaolong He       Associate Professor
 • Lin Zhao      Associate Professor
 • Li Yu      Associate Professor


 • Faculties
 • Jun Zhang       Engineer
 • Students
 • Bing Shen      
 • Cheng Hu      
 • Chenlu Wang      
 • Yan Zhang      

 • Xuan Sun      
 • Yong Hu      
 • Jianwei Huang      
 • Ying Ding      
 • Wenjuan Zhao      

 • Jing Liu      
 • Shoupeng Lv      
 • Yu Xu      

 • Ping Ai      
 • Qiang Gao      
 • Cong Li      

 • Yongqing Cai      
 • Hongtao Rong      

 • Chunyao Song      
 • Hongtao Yan      
 • Dingsong Wu      
 • Graduate
 • Jianqiao Meng

 • Lin Zhao
 • Haiyun Liu
 • Wentao Zhang

 • Xiaowen Jia

 • Daixiang Mou
 • Shanyu Liu

 • Junfeng He
 • Chaoyu Chen
 • Yingying Peng

 • Zhuojin Xie      
 • Yan Liu      
 • Xu Liu      
 • Ya Feng      
 • Hemian Yi      

 • Aiji Liang      
 • Defa Liu      
 • Yuxiao Zhang